Zdejmowanie Klątw i Uroków z Osób, Domów, Biur, Firm wraz z Oczyszczaniem Energetycznym, Egzorcyzmy

Jak zdjąć klątwy, zdejmowanie klątw i uroków, odczynianie klątw i uroków, klątwy, uroki, egzorcyzmy,

odprowadzanie dusz, duchów, bytów, usuwanie szlaków astralnych, czarów, zaklęć, magii, oczyszczanie aury, czakr i wcieleń.

Te wszystkie pytania i stwierdzenia zmierzają do jednego - czujemy, że ktoś lub coś w Nas, w naszym mieszkaniu, domu, biurze, firmie blokuje prawidłowy obieg energii, nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje międzyludzkie, harmonijny rozwój i finanse firmy.

To wszystko może świadczyć o tym, że na Nas lub na w/w przestrzenie naszych działań została nałożona klątwa, urok lub występują inne z w/w obciążeń.

W takim przypadku można sprawdzić czy tak jest i po potwierdzeniu przystąpić do zdejmowania klątw lub uroków czy szeregu innych zanieczyszczeń energetycznych, które również mogą wystąpić.

W tym celu należy dostarczyć:

1.zdjęcie osoby /nie starsze niż 5 lat/
2.imię i nazwisko,
3.datę urodzenia
4.miasto zamieszkania

Jeżeli dotyczy to mieszkania, domu, biura, firmy, terenu pod zabudowę to konieczne będzie dostarczenie planu pomieszczeń lub terenu albo ksero rysunku technicznego dotyczącego tych lokalizacji lub własnoręcznie wykonanego najprostszego szkicu z dołączonym przez właściciela, wpisem imienia i nazwiska, datą urodzenia i adresem obiektu.

Powyższe materiały należy przesłać na adres e-mail: 

Po ich dostarczeniu przystępujemy do badania energetycznego na okoliczność wystąpienia klątw, uroków czy innych blokad i zanieczyszczeń.

Badanie energetyczne jest bezpłatne i wykonujemy je na odległość.

Z przeprowadzonego badania przesyłamy informację zwrotną.

Po potwierdzeniu i uzgodnieniu ze zleceniodawcą warunków wykonania zlecenia, przystępujemy do zabiegu zdejmowania klątw, uroków i innych blokad oraz do oczyszczania energetycznego.

Zabieg zdejmowania klątw i uroków wraz z oczyszczaniem energetycznym jest wykonywany bezpośrednio z udziałem pacjenta w gabinecie lub na jego życzenie, po uzgodnieniu, jest wykonywany w sposób zdalny na odległość.

Dane osobowe zleceniodawcy oraz jego adres e-mail, będą przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania zlecenia.

Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i prawo ich poprawienia w każdym czasie.

W naszych zabiegach stosujemy nowe metody odpowiadające Energiom XXI Wieku
i dostosowane do Aktualnej Sytuacji Energetycznej Ziemi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

tel. 668 291 316, 516 230 500, 22 670 07 29

Egzorcyzmy - Uroki

Mapa dojazdu